Per 1 augustus wordt er per dagdeel geregistreerd en niet meer op de daadwerkelijk aanwezige tijd.

Dit komt door een andere indicering binnen de WMO vergeleken met de AWBZ die tot januari 2015 aan de orde was.
De AWBZ gaf een indicatie en aan de hand van de daadwerkelijk aanwezige uren werd de eigen bijdrage berekend.
Bij de WMO is het echter anders geregeld. Er wordt een beschikking gegeven op basis van dagdelen en de eigen bijdrage wordt berekend op basis van de aanwezige dagdelen waarbij op de 4 uur, één uur eigen bijdrage wordt berekend.

Wanneer een activiteit één dagdeel wordt geboden is het aan u om de volledige 4 uur te benutten of slechts een deel daarvan. Er wordt wel een dagdeel activiteit of werk geboden en om die reden ook zo geregistreerd.

Voor de activiteiten die korter duren dan een dagdeel, te denken valt aan bv de lunch, diner, een cursus of sport, zullen de daadwerkelijk uren vooralsnog worden geregistreerd, die daar voor staan. Zoals dit nu dus ook wordt gedaan.  
Deze losse uren worden bij elkaar opgeteld over een periode van 4 weken en gedeeld door 4 uur (dagdeel) en aan de hand van het aantal dagdelen wordt de eigen bijdrage berekend.
Bij mensen met een PGB verandert er niets. Er zal per uur worden geregistreerd en gefactureerd.

Wat betekent dit voor u?
Wanneer u een minimum inkomen heeft zal dit ws niet veel voor u uitmaken en zit u snel aan het maximum van €17,50 per 4 weken.
Wanneer u een hoger inkomen heeft (of met meer mensen in huis woont die een inkomen hebben) kan dit wel consequenties hebben. Het is dan handig om via de website van het CAK door te rekenen wat dit voor u betekent. https://www.hetcak.nl/
Schroom niet om hulp te vragen indien u dit wenst.

Er zijn mogelijkheden om een behoorlijk deel van uw eigen bijdrage weer vergoed te krijgen.
Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Laura van Schie
Quincy Williams II Jersey