Inloopspreekuur    Op dit moment is Remon Vermeer maandag- en dinsdagmiddag van 13:30-15:00 uur aanwezig Op Eigen Wieken en op donderdag en vrijdag in De Kooi op dezelfde tijden (13:30-15:00 uur).

De Deelnemerscommissie komt op voor de belangen van de bezoekers van Movens, het Theehuis en de taakwerkers van de diverse werkprojecten.

De Deelnemerscommissie heeft om de 3 weken vergadering de ene keer intern en de andere keer met de teammanager van het Movens. Tevens nemen twee van onze afgevaardigden elke 1ste donderdag van de maand deel aan het beleidsoverleg van Movens. We hebben ons eigen prikbord, en een Ideeënbus waar je je ideeën, klachten en suggesties in kwijt kan.

Heb je vragen of klachten? Dan kun je ons bereiken via ons postvak in het kantoor van het personeel, of je kunt ook terecht bij een van onze leden, dus schroom niet als je informatie wilt. De leden zijn Remon, Gert-Jan, Marijke , Louise, Zoë. Heb je vragen tussen 13:00 en 14:00 uur van maandag t/m vrijdag zijn zij aanspreekbaar. Mocht je persoonlijke vragen hebben voor eventuele persoonlijke gesprekken, zoeken we een kamer.

Deelnemerscommissie
Movens
Postbus 750
2300 AT Leiden

Wilt u een jaarverslag inzien, dan kunt u contact opnemen met de deelnemerscommissie.