Veel deelnemers zijn in cultuur geïnteresseerd. Geldt dat ook voor jou? Dan bof je, want Movens heeft ook een Cultuurclub. Het is een initiatief van de deelnemers zelf. Samen met een vrijwilliger. Wat is de bedoeling daarvan? Deelnemers vinden het leuk om iets nieuws te horen of te zien en erover te praten. We vatten cultuur breed op: het variëert van schilder of beeldbouwkunst tot geschiedenis, van de stad Leiden tot film. En we wijden ook wel eens bijeenkomsten aan een schrijver of dichter. Eigenlijk kan alles wat mensen interessant vinden aan de orde komen. Het staat ieder vrij om mee te gaan. Alleen willen we de groep niet te groot laten worden, omdat we anders geen overzicht hebben; max 10 mensen.

Wat kun je doen?

Bij voldoende belangstelling, maken we uitstapjes naar een museum of tentoonstelling. Tegenwoordig is dat bijna elke Woensdag.  We zijn al vaak in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht geweest. We proberen het zo uit te mikken dat we bij slechter weer in de buurt blijven. Er is ook veel te zien in leiden. Natuurlijk wordt geprobeerd de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden.  Aangeraden wordt om een museumjaarkaart aan te schaffen en een voordeelurenkaart omdat daarmee het museumbezoek vaak gratis of goedkoper is.

Wat bieden wij?

We komen elke woensdag bijeen en verzamelen om 13:00 uur, of bij het station of bij Movens. Vaak bezoeken wij musea. De bijeenkomsten spreken we van tevoren af met elkaar. Op Dinsdag wordt gemaild naar Peter Kooijman wat we woensdag gaan doen. Dus als je interesse hebt om een keer mee te doen, zijn de leden via Peter te bereiken, of kan je bij hem informeren waar we heengaan.