Mobi

Het reprocentrum van Movens is verhuisd en heet nu:

Print- en Copyshop MoBi
Rooseveltstraat 38
2321 BM Leiden

t: 071 5791 836
e: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Tot ziens bij Print- en Copyshop MoBi!

Bekijk de nieuwe website van: MoBi
Voor een prijslijst kijk hier

 

Bij het eerste lustrum van MoBi

Vijf jaar geleden, in september 2013, is Rivierduinen aan een in die tijd nog vrij uniek avontuur begonnen. Het Reprocentrum, onderdeel van Movens, zou voortaan verdergaan als Print- en Copyshop MoBi, in een samenwerking met drukkerij De Bink. Bij het magazijn aan de Rooseveltstraat, niet ver van het aan dezelfde straat gelegen hoofdkwartier van De Bink zelf, werd een bedrijfsruimte ingericht waar de kleinschaliger activiteiten op drukkersgebied van het Reprocentrum een professioneler vervolg konden gaan krijgen. Want na een periode van enerzijds groeiende zorg over een door verschillende oorzaken teruglopende opdrachtenstroom – onder andere de rappe digitalisering binnen met name het eigen Rivierduinen was hier een element in –, gekoppeld aan de wens om met ons project de weliswaar veilige, maar ook weinig uitdagende bedding van het Dag Activiteiten Centrum te verlaten, hadden we besloten op zoek te gaan naar een drukkerij in de buurt om mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. De focus lag hierbij in eerste instantie op kleine tot middelgrote bedrijfjes die we eerst aanschreven en vervolgens – toen dat niet meteen het gewenste resultaat opleverde – persoonlijk gingen bezoeken. Ik denk dat ik in die tijd alle regionaal opererende drukkerijen binnen dit segment wel ben langsgefietst en ik moet zeggen dat er een wereld voor me openging. Mooi om te zien op welke uiteenlopende wijzen de beroepsgroep zichzelf staande houdt in deze voor de grafische industrie toch onzekere tijden.


Uiteindelijk leken we beet te hebben: een eenmansbedrijf met een iets te klein pand, op een steenworp afstand van het DAC. We vonden een geschiktere behuizing nog dichterbij en stonden op het punt om het huurcontract te tekenen toen onze beoogde compagnon zich op het laatste moment om onduidelijke redenen terugtrok. Maar deze terugslag bleek van korte duur: teammanager Laura trok de stoute schoenen aan en benaderde de grootste speler in de regio. En drukkerij De Bink bleek geïnteresseerd.
Hoog bezoek dus op de Repro, bijna het complete managementteam kwam langs: Carl, Marco, Madelon, Lucas. Wij van onze kant legden onze werkwijze uit, hoe we de werkzaamheden van onze cliënten begeleidden, en De Bink liet ons zien hoe een modern en vooruitstrevend grafisch bedrijf er vanbinnen uitziet. Er was een match, we gingen ervoor. De Bink sluisde alvast wat opdrachten naar ons door en plaatste wat machines op de Repro die door hun eigen medewerkers werden bediend – aanvankelijk wat onwennig om zich heen kijkend naar onze voor hen zo ‘bijzondere’ medewerkers…


Er werd een businessplan gemaakt en een pand ingericht aan de Rooseveltstraat. In de zomer van 2013 werd de verhuizing voorbereid en in september van dat jaar was het openingsfeest. De enthousiaste en onvermoeibare Wesley werd de liaison van De Bink en ervaringsdeskundige Steph ging boven een klein grafisch leercentrum opzetten voor de deelnemers. Een geweldige tijd, ontzettend veel gelachen, ook met collega Maarten. Wesley werd opgevolgd door de veel rustiger Mike – maar wie is dat niet in vergelijking met Wesley – waarna de uiterste professionele en zorgvuldige Koos het weer van hem overnam. Steph ging dichterbij huis werken en Maarten werd opgevolgd door Simone.


En we mogen zeggen dat de resultaten goed zijn gebleven, zowel wat de bezettingsgraad betreft als in zakelijk opzicht. Want in het geval van MoBi kun je spreken van een klassieke win-winsituatie, die echter ook grote uitdagingen biedt.
De voordelen vanuit het GGZ-perspectief zijn evident: De Bink zorgt voor een goed geoutilleerde arbeidsplek en een vrij constante aanvoer van werkzaamheden, waardoor onze cliënten verzekerd zijn van zinvolle bezigheden die in het kader van re-integratie op de arbeidsmarkt worden ingezet en tevens dienen als een arbeidzame vorm van dagbesteding. Daarnaast levert de kruisbestuiving met het bedrijfsleven een positieve prikkel die binnen de GGZ zelf moeilijk te vinden is.
De uitdagingen voor de GGZ ten aanzien van deze vorm van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) liggen erin dat GGZ-medewerkers zich binnen hun hoedanigheid van hulpverlener dienen te conformeren aan een bedrijfsmatige aanpak waarin het uiteindelijke doel voornamelijk het genereren van inkomsten is. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het welzijn van de cliënten van MoBi – zoals de productiemedewerker van De Bink dat is ten aanzien van de bedrijfsmatige productie – maar dienen zich daarnaast ook in te zetten om in hun bijdrage te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van – in het geval van MoBi – een topbedrijf in zijn branche als De Bink.
Ook voor De Bink biedt het MVO-avontuur vele voordelen, zowel direct als indirect in de vorm van o.a. klanttevredenheid, reputatieverbetering en aantrekkelijkheid voor investeerders en kredietverstrekkers. In het geval van MoBi komt daar nog het aspect (zeer) goedkope arbeidskrachten bij, die voor 75 eurocent per uur (overwegend) eenvoudige werkzaamheden verrichten die anders tegen arbeidsmarktconforme tarieven zouden worden verricht.


En ook vanuit het perspectief van De Bink is er sprake van medewerkers die in een situatie belanden die in de meeste gevallen nieuw voor hen zal zijn: zij zullen moeten leren werken met mensen met een psychiatrische stoornis. En daar het uitgangspunt van de zorg en begeleiding die Rivierduinen en Movens willen bieden de vaardigheden en mogelijkheden van hun cliënten is – met andere woorden het zogenaamde ‘gezonde’ deel – zijn er voorwaarden verbonden aan deze begeleiding die niet als zodanig van toepassing zullen zijn op de meeste reguliere arbeidsplekken, maar die vanuit het Rivierduinen-perspectief wel wezenlijk worden geacht.
De kern van deze benaderingswijze is respect. Onze cliënten zijn zonder uitzondering, om verschillende redenen, kwetsbare mensen die zich in een situatie bevinden waarin zij niet in staat zijn zich in een reguliere arbeidsomgeving staande te houden en die daarom geen andere keuze hebben dan een beschermde omgeving. Dit betekent dat ten allen tijden hun behoeften en beperkingen centraal zullen moeten staan en dat er binnen de dynamiek die normaal en ook wenselijk is binnen het bedrijfsleven altijd met een scherp oog gelet zal moeten worden op het aspect veiligheid. Deze veiligheid bestaat bij de gratie van respect voor het individu, wat in het geval van psychiatrische clientèle inhoudt dat er acceptatie is van de aanwezigheid van een stoornis en er begrip bestaat voor het feit dat onze mensen – tijdelijk – geen regulier werk hebben, meestal een uitkering krijgen en omgeven worden door verschillende soorten begeleiding. We moeten er altijd voor blijven waken dat ieder individu wat dit betreft in zijn waarde wordt gelaten en wordt ondersteund.


Dit is wat mij betreft de uitdaging die MoBi is: een samengaan van twee in veel opzichten anders gerichte werelden die veel van elkaar kunnen leren en een heel klein stapje naar een wereld waarin mensen die psychisch in de knel zijn geraakt zich geaccepteerd en nuttig kunnen voelen. Op naar het volgende lustrum.