In het veenweidegebied komen verschillende soorten bossages voor. De koe- of melkbocht is zo’n bossage. Dit is een met bomen omsloten ruimte waar het vee naartoe kon worden gedreven om te worden gemolken, om in op te sluiten zodat de mest kon worden opgevangen en ter bescherming tegen slecht weer. Een koebocht werd aangelegd tussen de weilanden in, of aan de rand van een perceel. Het bosje zelf werd meestal als hakhout onderhouden. In de loop der tijd zijn veel van dit soort landschapselementen verdwenen, omdat ze hun nut hebben verloren.

Het LOP heeft onlangs de randen van een koebocht afgezet, zodat de sloten geschoond kunnen worden. Het hout wordt gebruikt als haardhout en de takken zijn verwerkt in takkenrillen.